недеља, 12. октобар 2014.

Palpitacije

Palpitacije predstavljaju osećaje jakog i ubrzanog lupanja srca.

Uzrok nastanka

Uzrok nastanka palipitacija mogu biti: vežbanje, anksioznost, stres, osećaj straha, povišena telesna temperatura, konzumitranje kofeina, nikotina, kokaina, nekih dijetetskih sredstava, hipertireoidizam, anemija, hiperventilacija, nizak nivo kiseonika u krvi, neki lekovi (beta blokatori, antiaitmici, hormoni), prolaps mitralne valbule, aritmije, oboljenja srca i dr.