понедељак, 26. септембар 2011.

Pumpa života 2Ovde ću napisati koji se pregledi vrše kod oboljenja srca i otkrivanja nekih od koronarnih oboljenja srca i određivanje  daljeg načina lečenja.

Koronarografija

Kontrasni radiološki pregled koronarnih krvnih sudova predstavlja dijagnostičku proceduru koja j ezlatni standard za dijagnozu koronarne bolesti. Koronarografija se izvodi u sterilnim uslovima.Tokom ove procedure punktira se nekoliko od velikih arterija nakon što je pacijen dobio lokalnu anesteziju,obično femoralna arterija ( u preponi) a može se uraditi i preko radijalne i brahijalne arterije (na ruci). Preko igle za punkciju u arteriju se uvodi žica, preko nje se uvodi dilatator sa šitom preko koga se vrši izmena katetera. Kateter dolazi do početka koronarne arterije unutar aorte, a onda se špricem koji je na drugom kraju katetera ubrizgava kontrastno sredstvo na bazi joda. Snimanje ne traje dugo, a pacijent je svo vreme svestan. U timu koji izvodi koronarografiju učestvuje lekar,dve sestre instrumentarke,jedan rengen tehničar i jedan bolničar.

Najčešće kardiohiruške intervencije

Koronarni bajpas je hiruška intervencija u opštoj anesteziji koja se zasniva na stvaranju premošćenja pomoću kojih se zaobilaze suženja i zapušenja krvnih sudova srca. Za premošćavanje se najčešće koristi sopstveni krvni sudovi- površne vene nogu ili arterije zida grudnog koša.

Perkutana transluminalna koronarna angioplastika(PTCA)podrazumeva širenje koronarne arterije na mestu suženja,kako bi se ponovo uspostavilo normalan protok krvi. Tokom čitave intervencije pacijent ostaje budan. Kroz instrumente na ovaj način se mogu plasirati baloni(balon dilatacija) ili kod težih suženja stenovi(cevčice koje su sposobne da se šire i koja pridržavajuzid krvnog suda i održavaju protok krvi kroz otvoreni krvni sud).

Valvuloplastika je hiruška intervencija u opštoj anestezji kojom se vraća normalan oblik i ventilna funkcija oštećenih zalisaka srca i velikih krvnih sudova, ili se zalisci u celini zamenjuju veštačkim zaliscima ili ventilnim mehanizmima.

EKG

Elektrokardiogram (EKG) je grafički prikaz fluktacoje voltaže koji izaziva miokrad tokom srčane aktivnosti. Oštećenja strukture ili funkcije miokarda,odnosno sprovodnog sistema može pokazivati promene koje ese registruju na EKG. Međutim, normalni EKG zapis može se naći kod teško oštećenog srca, a neretko se viđaju i patološki EKG zapisi kod sasvim normalnog srca. Zbog toga EKG može da pravilno da tumači jedino stručnjak koji ga procenjuje u sklopu sa celokupnom kliničkom slikom . EKG je od posebne važnosti u prepoznavanju aritmija i poremećaja u prvođenju impulsa,infrakta miokarda, zadebljanja komora i predkomora, delovanje ekova, metaboličkih promena, zapaljenja srčane ovojnice (perikarditis) i urođenih oboljenja srca.

by Tamaris_

Нема коментара:

Постави коментар